Vi ser dagligen rubriker om krig i vår närhet och Sverige lägger om för att bli ett mer robust och stabilt land vid händelse av krig. Olika instanser har olika ansvarsområden, men även privata aktörer har viktiga ansvarsområden. Skyddsrum är en väsentlig nödvändighet om kriget kommer till Sverige. Det är upp till varje enskild fastighetsägare, som äger ett skyddsrum, att se till att skyddsrummen i deras lokaler är i gott skick och har den utrustning som behövs för att ställa i ordning det. Vad som krävs för skyddsrummen varierar beroende på storlek, byggår och andra faktorer som spelar in.

 

”Du som äger ett skyddsrum har en viktig uppgift. Du är med och ansvarar för det kollektiva fysiska skyddet av befolkningen i händelse av krig” – MSB

 

Hur vet jag om mitt skyddsrum är godkänt?

För att försäkra sig om att ett skyddsrum är i det skick de bör vara, tar man in en certifierad skyddsrumssakkunnig som gör en kontroll av skyddsrummet. Brandskyddslaget erbjuder tjänster så som skyddsrumstillsyn, skyddsrumskontroll, avvecklingsbesiktningar, skyddsrumsyttrande och skyddsrumsstatus.

Välkomna att kontakta oss om du vill veta mer.

 

Kontaktperson


Erik Gutung
Certifierad Skyddsrumssakkunnig
08-588 188 13
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete