Johan Nilsen på Brandskyddslaget presenterade, de resultat som hittills erhållits inom forskningsprojektet ”Lågt placerade tilluftsdon – Validering av beräkningsmodeller”, på FDS Nordic Workshop i Köpenhamn.
Forskningsprojektet utförs av Brandskyddslaget utför tillsammans med Bengt Dahlgren och NCC.

På eventet fick vi lyssna till intressanta presentationer och däremellan möjlighet till att diskutera med många kunniga deltagarna. Mycket lyckat!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete