Senare i höst kommer den nya utgåvan av Brandskyddshandboken, den sjätte i ordningen. Du kan redan nu förbeställa ditt exemplar.

BrandskyddshandbokenBrandskyddshandboken är den kompletta handboken för dig som projekterar eller granskar brandskydd. Handboken innehåller hela kapitel 5 i BBR25, Boverkets senaste tolkningar samt förbättringar och förtydliganden i alla kapitel. En rad nya verifierade förenklade alternativ (VFA) finns också i nya handboken.

En nyhet är att handboken kan köpas både som tryckt bok och som e-bok i pdf för dator eller läsplatta. I e-boken kan du skriva in egna anteckningar och göra markeringar.

Liksom tidigare utgåvor är det Brandskyddslaget tillsammans med LTH och Bengt Dahlgren som står bakom boken.

Pris och beställning

  • 1 050 kr exklusive moms för tryckt bok eller e-bok (pdf).
  • 1 700 kr exklusive moms vid samtidig beställning av tryckt bok och e-bok
  • Frakt tillkommer för tryckt bok

Du förbeställer boken här.

Kontakt

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete