Vår Forskning- och Utvecklingschef, Johan Lundin, medverkar vid presentation av spännande projekt.
Brandforsk är en insamlingsstiftelse som verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. De finansierar forskning inom brandsäkerhet och de håller utbildningar och föreläsningar i syfte av att sprida kunskapen i branschen. I mitten av mars håller Brandforsk ett webinarium om Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand, ett projekt som genomförts av Lunds universitet i samarbete med Trafikverket, Brandskyddslaget och Bumbee Labs.
Johan Lundin, Brandskyddslagets forskning- och utvecklingschef kommer delta i webinariet.

Missa inte detta intressanta webinarie som dessutom är kostnadsfritt.

Datum: 15 mars 2023
Tid: 8.30 – 10.00
Talare: Håkan Frantzich, Alex Henningsson, Johan Lundin, Karl Fridolf och Staffan Liljestrand

Anmälan hittar du här.

 

Kontaktperson

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
08-588 188 25
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete