Artiklar och Konferensbidrag

 

Publikationslista med artiklar och konferenser vi skrivit och/eller medverkat i. Medarbetare på Brandskyddslaget är fetmarkerade.

 

Artiklar

2024

Wahlqvist P. ”Köldbärare med Etanol klassas som Brandfarlig vara”. Svensk Geoenergi, nr 1 2024. Länk till artikel.

Fagergren T.”Material, ytskikt och beklädnader avgör brandskyddet”. AMA-nytt EL och VVS, nr 1 2024.

Johansson H
. ”Brandskydd under byggtiden”. Husbyggaren, nr. 2. April 2024. Länk till artikel.

 

2023

Persson E. ”Är en eldriven kollektivtrafik en brandrisk?”. Husbyggaren, nr. 5. November 2023. Länk till artikel

Forssberg M., Elias A., Lundin J., Frantzich H. ”Inåtgående dörrar vid utrymning av antikvariskt värdefulla byggnader”. Husbyggaren, oktober 2023.  https://www.husbyggaren.se/inatgaende-dorrar-vid-utrymning-av-antikvariskt-vardefulla-byggnader/

Lundin J., Tehler H. ”Överdäckning av transportleder för farligt gods”. Samhällsbyggaren, oktober 2023. https://samhallsbyggaren.online/wp/experterna/overdackning-av-transportleder-for-farligt-gods/

Fagergren T., Jensen L. ”Brandisolering av ventilationskanaler – på rätt, säkrare och anpassat till vald skyddsmetod”. Bygg & Teknik, nr. 5, oktober 2023. https://byggteknikforlaget.se/brandisolering-av-ventilationskanaler-pa-ratt-sakrare-och-anpassat-till-vald-skyddsmetod/

Nyman, H. Mossberg, A. & Rönnbäck, J. ”Brandgasspridning med
lågt placerade tilluftsdon”. Energi & Miljö 202, nr. 3, 2023.

Hällström, S. Utter, E. & Sandström, J. ”Brandskydd av lätta trätakstolar i flerbostadshus” Bygg & teknik 2023. https://byggteknikforlaget.se/brandskydd-av-latta-tratakstolar-i-flerbostadshus

 

2022

Hedskog B. ”En möjlig bedömningsmodell för återbruk av brandskydd” Bygg & teknik 2022. https://brandskyddslaget.se/en-mojlig-bedomningsmodell-for-aterbruk-av-brandskydd/

Klint F., Eriksson N., Hedskog B., Bengtson S. ”Återbruk av brandskyddskomponenter” Husbyggaren, 2022, 18 Maj. https://www.husbyggaren.se/aterbruk-av-brandskyddskomponenter/

Sandström J., ”Byggnadsklassificering av stålhallar” Stålbyggnad, nr. 2. 2022. https://www.stalbyggnad.se/brand/byggnadsklassificering-av-stalhallar/

Fagergren T., Jensen L. ”Ny Europastandard, Isolera kanaler rätt och säkert” Energi & Miljö, nr. 3. 2022, 4 april.

Mossberg A., Nyman H & Rönnbäck J. ”Lågt placerade tilluftsdon – Lärdomar från ett fullskaleförsök” Husbyggaren, nr.2. 2022, 11 april. www.husbyggaren.se/lagt-placerade-tilluftsdon-lardomar-fran-fullskaleforsok

Elias A., Emilsson T., Mårsén A., Good J., Johansson H. & Hasselmark Mason T. ”Solpaneler och gröna tak”. Bygg och Teknik, 2022, 29 Mars.https://byggteknikforlaget.se/solpaneler-och-grona-tak/

 

2021

Elias A., Pettersson S A., Västerdal M., Hasselmark M T., ”Gröna täta tak – Ett helhetsperspektiv för ökad samhällsnytta” Bygg & Teknik, 2021, 21 maj. https://byggteknikforlaget.se/grona-tata-tak/

Andrée K., Nilsen J.”Nya AFS 2020:1 skapar förvirring i byggbranschen” Husbyggaren, nr.2. 2021.

 

2020

Fagergren T., A Dolfsson P. ”Ny Europastandard, Brandisolering av ventilationskanaler” Energi & Miljö, nr 10. 2020, oktober.

Fagergren T. ”Ventilationsbrandskydd – En tidsresa” Energi & Miljö, nr 2. 2020, februari.

 

2019

Andersson B., Dittmer T. ”Brandskydd under byggtiden. Utmaningar när man bygger trähus i flera våningar.” Husbyggaren, nr 2. 2019.

Forssberg M., Källström J, Frantzich H., Mossberg A., Nilsson D. ”The Variation of Pre-movement Time in Building Evacuation”. Fire Technology 55. 2491–2513 (2019). https://doi.org/10.1007/s10694-019-00881-1

Konferensbidrag

2024

Arvidson M., Egeltoft E., Godby T. ”Operating experiences from sprinkler system installations in Swedish churches and other heritage buildings”. Fire Sprinkler International 2024, April 24-25, 2024.

Nyman H. ”Smoke spread in a ventilation system”. Roomvent 2024, Stockholm, Sverige, april 22-25, 2024. https://invitepeople.com/public/events/fe41371a0b/pages/ed19d3ae89

Elias A., Forssberg M. Lundin  J., Frantzich H. ”The impact of inward opening doors of evacuation dynamics”. SFPE Fire Safety Conference & Expo on Performance-Based Design. Köpenhamn, Danmark, april 17-19, 2024.

Weyler M. ” Levande digital dokumentation”. BIV-dagarna, Borås, Sverige, mars 13-14, 2024. https://iafss2023.com

Elias A, Forssberg M. ”Nya forskningsresultat om utrymning genom inåtgående dörrar”. BIV-dagarna, Borås, Sverige, mars 13-14, 2024. https://iafss2023.com

Nilsen J. ”CFD Låga don”. Nordic FDS User Group Meeting, Köpenhamn, Danmark, mars 6, 2024. https://brandogsikring.dk/en/events/the-sixth-nordic-fds-workshop/


2023

Nyman H. Mossberg A. Rönnbeck J. ”Lågt placerade don i rumsbränder”. The International Association for Fire Safety Science, Tsukuba, Japan, oktober 22-27, 2023. https://iafss2023.com

Kvål R. Hall Midholm E. & Lundin J.  ”Risk and Assessment in a Changing World”. Society for Risk Analysis Europe 2023, Lund Sweden. June 18-21, 2023. Society of Risk Analysis Europe Lund 2023 Book of Abstracts

Persson, E. Hedskog, B. & Wahlström, B. ”Tunnel fire exercise in the Northern Link.”,  International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023. Tunnel-fire-exercise-in-the-Northern-Link.pdf

Lundin, J. Wahlström, B. Hall Midholm E. & Jansson, O. ”Life-safety targets in underground stations.”, International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023. Safety-targets-in-underground-station.pdf

Frantzich, H. Fridolf, K. Liljestrand, S, Henningsson, A. & Lundin, J. ”Locating people in tunnels using Wi-Fi technology”. International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023. Positioning-of-persons-in-road-and-rail-tunnels-using-Wi-Fi-technology.pdf

Hall Midholm, E. Kvål, R. & Lundin, J. ”Risk evaluation of road and railroad overbuilds.” International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023. Risk-evaluation-in-road-and-railroad-overbuilding.pdf

Tehler, H. Lundin, JRisk Assessment of Deckings of Dangerous Goods Routes – A knowledge inventory”. International Symposium on Tunnel Safety and Security, Stavanger, Norway, April 26-28, 2023. Risk-assessment-of-deckings-of-dangerous-goods-routes-a-knowledge-inventory.pdf

 

2022

Persson, E., Kumar, P., Bilson, M. & Del Solar, J. (2021, 27-29 september).  “Fixed Fire Fighting Systems impact on fire propagation in enclosed rail environments”. ISAVFT Conferens 2022, Brighton, England. https://brandskyddslaget.se/fixed-fire-fighting-systems-impact-on-fire-propagation-in-rail-environments/

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This