Vetenskapliga Publikationer

Publikationslista med vetenskapliga journaler samt forskarexamina sedan 2017, medarbetare på Brandskyddslaget är fetmarkerade. Utöver detta så publicerar vi varje år våra forskningsresultat i ett antal konferensartiklar som presenteras vid internationella vetenskapliga konferenser.

 

2020

Sandström J. “Life Safety in single story steel frame building, Part I –Deterministic design”, Journal of Structural Fire Engineering, Volume 10 issue 4 https://doi.org/10.1108/JSFE-01-2019-0013

Sandström J. “Life Safety in single story steel frame building, Part II – Probabilistic design”, Journal of Structural Fire Engineering, Ahead-of-print 10.1108/JSFE-04-2019-002

Mossberg A., McNamee R. Nyman H. & Olander M. ”A review of the Swedish fire safety regulation: From the industry’s perspective” , Fire and Materials, First online: March 5, 2020 https://doi.org/10.1002/fam.2818

 

2019

Forssberg M., Kjellström J., Frantzich H., Mossberg A. & Nilsson D. ”The Variation of Pre-movement Time in Building Evacuation”, Fire Technology, First Online: July 12, 2019 https://doi.org/10.1007/s10694-019-00881-1

Sandström J. “Life Safety in single story steel frame building, Part I –Deterministic design”, Journal of Structural Fire Engineering, Volume 10 issue 4 https://doi.org/10.1108/JSFE-01-2019-0013

Bartlett A., McNamee R., Robert F. & Bisby L. “Comparative Energy Analysis of Fire Resistance Tests on Combustible Versus Non- Combustible Slabs”, Fire and Materials. 2019;1-10. https://doi.org/10.1002/fam.2760

Sandström J. “The life safety objective in structural fire safety design”, Doktorsavhandling, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Byggkonstruktion och brand, Luleå tekniska universitet Länk till avhandlingen: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1305098

 

2018

Andrée K. ”Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv”, Licentiatavhandling, Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Nilsson M., Husted B., Mossberg A., Anderson J. and Jansson McNamee R. “A numerical comparison of protective measures against external fire spread”, Fire and Materials, Volume 42, Issue 5, Special issue on Façade Fire Safety, pp 493-507, August-September, 2018 https://doi.org/10.1002/fam.2527

Anderson J., Boström L., Jansson McNamee R. and Milovanović B “Experimental comparisons in façade fire testing considering SP Fire 105 and the BS 8414‐1”, Fire and Materials, Volume 42, Issue 5, Special issue on Façade Fire Safety, pp 484-492, August-September, 2018 https://doi.org/10.1002/fam.2517

Anderson J., Boström L., Jansson McNamee R. and Milovanović B ”Modeling of fire exposure in facade fire testing”, Fire and Materials, Volume 42, Issue 5, Special issue on Façade Fire Safety, pp 475-483, August-September, 2018
https://doi.org/10.1002/fam.2485

 

2017

Mohammadi Mohaghegh, A., Silfwerbrand J., Årskog V. and Jansson McNamee R. ”Fire Spalling of High-Performance Basalt Fibre Concrete”,  Nordic Concrete Research, ISSN 0800-6377, Vol. 57, nr 2, s. 89-102 http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1175721

Pimienta P., Alonso M-C., Jansson McNamee R. and Mindeguia J-C, “Behaviour of high‐performance concrete at high temperatures: some highlights”, RILEM Technical Letters (2017) 2: 45‐52 https://doi.org/10.21809/rilemtechlett.2017.53

Sjöström J, Lange D, Jansson McNamee R. and Boström L. ”Anisotropic Curvature and Damage of Unbonded Post-tensioned Concrete Slabs During Fire Testing”, Fire Technology, May 2017, Volume 53, Issue 3, pp 1333–1351 https://doi.org/10.1007/s10694-016-0637-8

 

 

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This