Forskningsprojekt om inåtgående dörrar vid utrymning. Vi på Brandskyddslaget tycker att Brandforskning är viktigt. Därför är vi extra glada att få finansiering från Brandforsk – Swedish Fire Research Foundation att genomföra detta spännande projekt i samverkan med Lunds Tekniska Högskola.

I Brandskyddslagets projektgrupp ingår Johan Lundin, Martin Forssberg och Alexander Elias.

Läs mer om vår forskning och utveckling här.

 

Kontaktperson

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD
08-588 188 25
Skicka e-post


Omslagsbild lånad från Brandforsk.se

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete