Brandskyddslaget och Lunds tekniska högskola genomför ett forskningsprojekt som handlar om Utrymningssäkerhet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Forskningsprojektet är i två delar och inkluderar utvärdering av utrymningsplatser. Detta gör vi för att förbättra utrymningssäkerheten för personer med nedsatt rörelseförmåga och därmed inte kan gå i trappor. Genom att delta i studien bidrar du med kunskap för att anpassa utrymningsmöjligheterna för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Forskningsprojektet är finansierat av Brandforsk och SBUF.

Första delstudien

  • För att delta i studien ska du vara över 18 år och ha en nedsatt rörelseförmåga som medför att du ej kan gå i trappor eller har svårigheter att gå i trappor.
  • Du deltar helt anonymt!
  • Enkäten i länken nedan tar 10 min att fylla i.
  • https://www.survio.com/survey/d/Utrymningssakerhet

Du kan välja att enbart delta i enkätstudien genom att fylla i länken ovan. Vill du även delta i andra delstudien följer du instruktionerna nedan efter att du fyllt i enkäten enligt ovan.

Andra delstudien

I den andra delstudien önskar vi få träffa er för att visa ett antal 360-gradiga bilder medan du fyller i en miljöbedömning.

  • Den andra delstudien tar 30 min att genomföra.
  • För att delta i studien ska du vara övre 18 år och ha en nedsatt rörelseförmåga som medför att du ej kan gå i trappor eller har svårigheter att gå i trappor.
  • Maila till kristin.andree@bsl.se för att boka in en tid för att delta under oktober i Stockholmsområdet.
  • Ersättning på 300 kr utgår i form av ett presentkort, Gogift (där du själv väljer vilken butik du önskar få presentkort ifrån).

I info-blad nedan kan du lästa mer om projektet och vart du kan hitta resultatet av studien m.m


Tack för er hjälp!
Kristin Andrée ansvarig forskare för studien

 

Första delstudien:

FP-info_delstudie 1_utvärdering utrymningssäkerhet

Andra delstudien:

FP-info_delstudie 2_utvärdering utrymningssäkerhet

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete