Välj en sida

Rapporter

Brandskyddslagets egen rapportserie är en serie öppna forskningsrapporter där syftet är att öka kunskaperna i branschen. Tanken är att rapporterna ska vara så ”hands on” som möjligt för att på bästa sätt uppmuntra att forskningsresultaten implementeras i branschen. Rapporterna kan laddas ner kostnadsfritt.
Handböcker vi deltagit i publiceras också nedan, de går att beställa via knappen ”Ta mig till handboken”.

Återbruk av brandskyddskomponenter

Återbruk av brandskyddskomponenter

Författare: Felicia Klint, Björn Hedskog

Rapportnummer: BSL Rapport 2022:02

Säkerhet i plattformsrum

Residential Fire Safety


Författare: Maya Stål Söndergaard
, Mattias Delin, Björn Sund.

Kapitel: Maya är medförfattare till kapitlet ”Swedish Strategies for Prevention of Residential Fires: The Case of the Swedish Fire Protection Association and the Swedish Civil Contingencies Agency”.

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden

Handbook of Fire and the Environment: Impacts and Mitigation

Författare: Robert Jansson McNamee, Markus Sandvik.

Kapitel: Markus är medförfattare i kapitlet ”Fires in enclosures”.

Lättbalkshandboken

Lättbalkshandboken

Författare: Johan Nilsen.

Kapitel: Johan har skrivit avsnittet ”Things to keep in mind regarding fire when designing” i kapitlet ”Architecture and fire”.

Säkerhet i plattformsrum

Säkerhetsmål för plattformsrum

Författare: Oskar Jansson, Johan Lundin, Erik Hall Midholm

Uppdragsnummer: 500893

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden

Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden

Författare: Tor Broström, Linda Lindblad, Margareth McNamee, Tove Raquette, Michael Försth, Joakim Sandström, Magnus Arvidson, Robert Mcnamee, Anne Steen-Hansen, Susanna Carlsten.

Brandvägg

Förstudie om dagens praktik gällande brandväggar

Författare: Michael Försth, Oskar Grönlund, Thomas Järphag, Joakim Sandström, Alexander Winroth

Rapportnummer: 13923

Framtidens byggregler

Utrymningshissar – Vidareutveckling av informationssystem

Författare: Axel Mossberg, Daniel Nilsson, Jonathan Wahlqvist och Håkan Frantzich

Rapportnummer: BSL Rapport 2020:01

Arenastaden, Solna

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation

Författare: Axel Mossberg och Daniel Nilsson, Lunds tekniska högskola

Rapportnummer: BSL Rapport 2018:02

Arenastaden, Solna

Insats- och dödsbrandsstatistik utifrån verksamhetsklasser

Författare: Martin Forssberg och Axel Mossberg

Rapportnummer: BSL Rapport 2018:01

Arenastaden, Solna

Gröna tak – Ur brandteknisk synvinkel

Författare: Alexander Elias m.fl.

Rapportnummer: BSL Rapport 2017:02

Framtidens byggregler

Framtidens byggregler

Författare: Axel Mossberg och Hans Nyman

Rapportnummer: BSL Rapport 2017:01

Skydd brandspridning fönster

Skydd mot brandspridning via fönster i fasaden – balkongplattor eller bröstning?

Författare: Markus Nilsson och Axel Mossberg

Rapportnummer: BSL Rapport 2016:02

Arenastaden, Solna

Dubbelglasfasader – en brandteknisk förstudie

Författare: Axel Jönsson, Robert Jansson McNamee och Hans Nyman

Rapportnummer: BSL Rapport 2016:01

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden

Säkerhetsmål i tunnlar – del 2

Författare:
Oskar Jansson, RiskTec Projektledning
Bo Wahlström, Brandskyddslaget AB
Göran Davidsson
, Cowi

Brandsäkerhet byggnader med kulturvärden

Säkerhetsmål i tunnlar – del 1

Författare:
Johan Häggström, WSP Sverige AB
Bo Wahlström, Brandskyddslaget AB
Oskar Jansson, RiskTec Projektledning AB
Patrik Hult, HPH Projekt AB
Johan Lundin, Brandskyddslaget AB
Erik Hällstorp, WSP Sverige AB

Kontaktperson

Johan Lundin - Forskning- och utvecklingschef

 

Johan Lundin
FoU-chef, brandingenjör, TeknD

070-718 68 72
Skicka e-post

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This