Fortsatt förtroende i Sturekvarteret. Vi är så glada över att Brandskyddslaget har fått fortsatt förtroende och kommer vara med och slutföra projekt Sturekvarteret hela vägen till färdig produkt.

Sturekvarteret är ett av Stockholms största om-, till- och nybyggnadsprojekt. Inom projektet planerar fastighetsägaren ADIA att skapa och trygga kvarterets centrala roll inom Stockholm när det gäller både shopping, nöjen och som en central punkt för attraktiva kontorsadresser på Stureplan. Projektet omfattar allt från restaurering av delar med högt kulturarv, till nybyggnad av kontorsbyggnader. Samtidigt skapar man en utökad galleria som sammanlänkar den befintliga Sturegallerian med Tunnelbanan (station Östermalmstorg), allt under samma tak.

Fortsatt förtroende i Sturekvarteret

Vi på Brandskyddslaget har varit med i projektet från tidigt planeringskede. Det känns därför väldigt roligt att nu få fortsatt förtroende och därmed även få arbeta i bygghandlingsskedet. PEAB har uppdraget att driva bygghandlingsskedet och är entreprenaden som fått uppdraget att bygga hela första etappen som länkar mot befintlig del där bland annat Sturegallerian ligger idag.

 

Fortsatt förtroende i Sturekvarteret

Illustration: Sweco

 

Kontakt

Björn Andersson
08-588 188 75
Skicka e-post

 

Intresserad av fler nyheter? Alla nyheter hittar du under aktuellt.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete