Brandfarliga och explosiva varor

Hanteringen av brandfarliga och explosiva varor är ofta tillståndspliktig och all hantering regleras av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)

Våra konsulter är experter på brandfarlig vara, dvs:

· Brandfarlig gas

· Brandfarlig vätska

· Brandreaktiva varor

Vi erbjuder tjänster som:

· Utredning av risker enligt 7§

· Tillståndsansökan

· Utbildning av, och stöd till, föreståndare och tillståndsgivare

· Överklagan i samband med tillsyns- eller tillståndsärenden

· Klassningsplaner och explosionsskyddsdokument (se ATEX)

· Incident- och olycksutredningar

· Konsekvensutredning (strålnings- och rökspridningsberäkningar)

Vi hjälper er också med hantering av Explosiva varor.

Referensobjekt inom brandfarliga och explosiva varor

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner


Pierre Wahlqvist
08-588 188 37
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This