Brännbart damm

Risker med brännbart damm finns vid all bearbetning av brännbart material. I vissa fall, som i träbearbetande industri, är det uppenbart och i andra som metallbearbetande, mindre tydligt.

Vi på BSL är duktiga på att bedöma när och var risken för dammexplosioner är som störst och när kraven enligt ATEX-direktiven gäller. Våra konsulter kan hjälpa er med att optimera ert explosionsskydd genom att föreslå så väl organisatoriska som tekniska lösningar.

  • Klassningsplaner och explosionsskyddsdokument (se ATEX)
  • Incident- och olycksutredningar

Genom samarbete med testinstitut kan vi också erbjuda dammtester, inklusive tolkning av testresultat.

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This