Hälsa, miljö och säkerhet

HSE (arbetsmiljö, säkerhet, miljö) utgör en central del av det strategiska utvecklingsarbetet i majoriteten av verksamheter och branscher. Vi på BSL och vårt systerföretag Risktec erbjuder ett flertal HSE-relaterade tjänster samt ett professionellt stöd i det systematiska förbättringsarbetet inom HSE-området.

Detta kan vi hjälpa till med:

• Utveckling av HSE-arbetet

• Uppbyggnad av processer

• Lagrevision

• Riskutredning; miljö, arbetsmiljö, kemiska arbetsmiljörisker, maskinsäkerhet

• Vägledning inom systematiskt arbetsmiljöarbete

• Egenkontroll; skyddsronder

• Systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete

• Internrevision

• Arbetstillstånd

• Säkerhetskulturarbete

• Hantering av brandfarlig vara och brännbart damm

• Explosionsskydd (ATEX)

• Utbildning

Hållbarhet och Miljö

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

Pierre Wahlqvist
Pierre Wahlqvist
010-17 77 326
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This