Brandskyddslagets forsknings- och utvecklingschef Robert McNamee har blivit omvald som ordförande i föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap (BIV).

BIV är den svenska fristående avdelningen i den internationella organisationen Society of Fire Protection Engineers (SFPE) och verkar för ett bra brandskydd i samhället. Detta görs bland annat genom att arrangera seminarier, konferenser och tillsätta arbetsgrupper som publicerar tillämpningsstöd i viktiga frågor.
Den svenska föreningen bildades 1996 då med Staffan Bengtson som ordförande.

Bild: BIVs ordförande Robert Jansson McNamee (t.v) diskuterar med Staffan Bengtson (t.h) som var föreningens förste ordförande.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete