Medarbetare från Brandskyddslaget deltar i projekt ”Gröna Täta Tak”, ett Vinnova-finansierat projekt som är projektlett av RISE.

Alexander Elias, Axel Mossberg och Robert Jansson McNamee har deltagit i projektet sedan 2018 och huvudfokuset har varit att ta fram en uppdaterad version av Grönatakhandboken, där brandkapitlet varit i stort behov av att uppdateras. Grönatakhandboken är en satsning för att öka kunskapen om hur gröna tak kan leverera en mångfald av nyttor till stadsmiljön – med nolltolerans mot läckage. I den nya utgåvan har Brandskyddslaget nu skrivit ett nytt kapitel utifrån våra lärdomar. BSL har dessutom lagt fram fakta på en nivå som skapar större förståelse. Handboken finns nu tillgänglig och hittas här.

Utöver handboken har Brandskyddslaget tillsammans med projektledarna för huvudprojektet dessutom arbetat med ett sidospår där vi tagit fram ett inspelat webinarie på temat brand och gröna tak. Johan Andersson från RISE, Tanja Hasselmark Mason från Scandinavian Green Roof Institute och medarbetare från Brandskyddslaget har tagit fram en djupare och mer matnyttig kurs som ligger öppet för allmänheten här.

Förhoppningen är att kunna kommunicera ut informationen till en så bred målgrupp som möjligt. BSL strävar efter att höja den generella kunskapsnivån i branschen både avseende projekterande discipliner samt leverantörer.

Kontakt

Alexander Elias

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete