Den andra och sista frukostföreläsningen för hösten i Karlstad genomfördes i torsdags. Föreläsare var Henrik Alling, brandingenjör och gruppchef på vårt Karlstadkontor.

Nästan 30 personer tog del av Henriks föreläsning vilken handlade om ett komplext ämne, nämligen frångänglighet. Under föreläsningen redogjordes bland annat för vilka utmaningar som finns och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid utrymning för personer med funktionsnedsättningar.

Morgonen innehöll förutom en bra presentation och god frukost, bra och relevanta frågeställningar, där många fick sig en tankeställare kring ämnet.

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete