Den andra och sista frukostföreläsningen för hösten i Karlstad genomfördes i torsdags. Föreläsare var Henrik Alling, brandingenjör och gruppchef på vårt Karlstadkontor.

Nästan 30 personer tog del av Henriks föreläsning vilken handlade om ett komplext ämne, nämligen frångänglighet. Under föreläsningen redogjordes bland annat för vilka utmaningar som finns och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid utrymning för personer med funktionsnedsättningar.

Morgonen innehöll förutom en bra presentation och god frukost, bra och relevanta frågeställningar, där många fick sig en tankeställare kring ämnet.

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post