Årets tema för Musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka olika” och bedrivs från Lund. Detta är både ett tema och en stad som ligger oss på Brandskyddslaget varmt om hjärtat av många olika anledningar.

En av anledningarna att ämnet är viktigt är att vi under lång tid slitit hårt för att få in regler om hur personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta sig till säkerhet om det skulle börja brinna. Grunden till detta problem är egentligen god eftersom att det kommer av att vi ställer högre och högre krav på att offentliga miljöer och att byggnader ska vara tillgängliga för alla oavsett om man har någon form av funktionsvariation. Med detta krävs dock även att man tillgodoser behovet av att kunna komma ut i en nödsituation, något som varit försummat under lång tid i byggreglerna.

Att byggnader utformas tillgängliga för personer med rörelsenedsättning kom alltså med tidigare än kravet på att personer med rörelsenedsättning ska kunna utrymma en byggnad, något vi på Brandskyddslaget har haft svårt att förstå. Som tur är ändrades brandskyddsreglerna 2011 och då kom det in ett krav på att det ska finnas utrymningsplatser eller möjlighet till horisontell utrymning till det fria i tillgängliga publika lokaler. En utrymningsplats är en angiven plats som antingen kan placeras i en klassad utrymningsväg (t.ex. trapphus i egen brandcell) eller i en egen brandcell i anslutning till en utrymningsväg. Det ställs också krav på att det ska finnas en tvåvägskommunikation som är kopplad till en ständigt bemannad plats.

Tanken med utrymningsplatser anammades egentligen från regelverket i andra länder där man löst problemet på detta sätt tidigare. Den vetenskapliga grunden för att införa denna typ av utrymningslösning är dock tunn och det finns få studier på huruvida dessa platser egentligen fungerar som avsett. Detta leder oss till en av anledningarna till varför just Lund ligger oss varmt om hjärtat. Brandskyddslaget har nämligen ett tätt samarbete med Lunds Tekniska Högskola och vi genomför kontinuerligt forskningsstudier tillsammans.

En sådan forskningsstudie som genomfördes under 2013-2015 har studerat vad brukarna (alltså de som använder utrymningsplatsen) anser om konceptet utrymningsplats och hur vida det är känt att en utrymningsplats ska användas i en utrymningssituation. Forskningsstudien genomfördes med en enkät där deltagarna fick sätta sig in i ett scenario som beskrevs i text och bild (vissa fick även uppleva ett scenario i Virtual Reality). Deltagarna hade en rörelsenedsättning av den grad att de inte kunde eller hade väldigt stora svårigheter att gå i trappor.

Resultatet av studien visade att det bara var drygt 50 % som kände till begreppet utrymningsplats sedan tidigare och ca 60 % som var beredda att använda en utrymningsplats i en nödsituation. Studien visade även på att det var låg acceptans för att vänta en längre tid på platsen innan undsättning kom. Det var dock väldigt tydligt att en talad tvåvägskommunikation där man fick tala med en riktig person ansågs vara ett tryggare alternativ än en signallampa eller en textdisplay.

Man kan alltså dra slutsatsen att många av personerna som utrymningsplatserna är avsedda för inte har kännedom om dessa och dessutom inte är beredda att invänta undsättning under en längre tid. Vi anser därför att frågan bör drivas vidare och att man bör gå mot att tillgodose utrymningsbehoven på ett sådant sätt att alla kan ta sig ut själva. För att slå ett slag för detta, och samtidigt bidra till en god sak, har vi på Brandskyddslaget under Musikhjälpen startat en insamling under namnet ”Frångänglighetsbössan”. Gå gärna in och skänk en slant! På så sätt bidrar du både till en god sak för personer i länder som har det svårt och samtidigt till att synliggöra de problem som vi i Sverige har i denna fråga.

Visste du att:

  • I dag är det ca 8 % av Sveriges befolkning som har en rörelsenedsättning av någon grad och i takt med att populationen bli äldre kommer förmodligen denna procentsats att bli högre.
  • Virtual Reality är ett hjälpmedel på frammarsch inom brandforskningen. Det används idag i flertalet studier, bland annat en om hissutrymning som Brandskyddslaget utför i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.
  • Sverige har haft en brandingenjörsutbildning på högskolenivå sedan 1986 och Brandskyddslaget har genom olika samarbeten samverkat med Lunds Tekniska Högskola (där utbildningen bedrivs) sedan dess. Numera finns även möjligheten att läsa till Brandingenjör vid Luleå Tekniska Universitet, där Brandskyddslaget också samverkar med utbildningen.

Kontakt

Axel Mossberg
08-588 188 35
Skicka e-post

Kristin Andrée
08-588 188 66
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete