I onsdags och torsdags bjöd Brandskyddslaget i Örebro och Karlstad in till välbesökta frukostföreläsningar om ventilationsbrandskydd.

Det var fullsatta lokaler när Hans Nyman från vårt Stockholmskontor berättade om hur man genom att välja rätt system för ventilationsbrandskyddet kan spara stora pengar, utan att för den skull tumma på byggnadens säkerhet.

Åhörarna, som bestod av en bra mix av bland annat ventilationsprojektörer och fastighetsförvaltare fick lära sig för- och nackdelar med olika typer av ventilationslösningar när det handlar om att hindra brandgaser från att spridas via ventilationssystemet. Hans bjöd också på berättelser om både lyckade och mindre lyckade varianter av lösningar på ventilationsbrandskydd.

Vill du ta del av Hans presentation, klicka här.

Kommande föreläsningar
Om två veckor avslutas den här omgången föreläsningar. I Örebro byter vi tid och lokal. Där öppnar vi på eftermiddagen den 16 oktober upp dörrarna till vårt kontor på Orvar Bergmarks plats 1 för föreläsningar om Brandfrågan i byggprocessen, nyheter i BBR samt en efterföljande aw. Dagen efter kommer Fredrik Björk från vårt systerföretag Brandtec till Karlstad för att föreläsa om Samordnad provning. Liksom tidigare tillfällen genomförs föreläsningen i Skeppets lokaler och vi bjuder på frukost.

Är du inte redan anmäld? Följ länkarna för anmälan och mer information.
Jag vill gå på aw i Örebro.
Jag vill veta mer om samordnad provning i Karlstad.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete