Fullskaleövning i Norra Länken. Tillsammans med trafikverket har Brandskyddslaget planerat och varit med och utfört en fullskaleövning i Norra länken där ett realistiskt scenario iscensatts på plats i tunneln där räddningsinsats sedan genomförs i praktiken. Under övningen simulerades en allvarlig brand och fordonsolycka med flera skadade och rökutveckling i tunneln.

Enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar och TSFS 2019, ska en årlig övning hållas i de tunnlar som omfattas av lagen. Minst var 4:e år ska en fullskalig övning arrangeras och med denna bakgrund har en sådan övning genomförts i Norra länken år 2022. Deltagande aktörer som var med och övade var räddningstjänsten, ambulans, polis, VägAssistans, SOS, Trafik Stockholm. Totalt var runt 150 personer, från olika organisationer, på plats under övningen.

Arbetet med att planera övningen startade i december 2021 och har drivits och koordinerats av Brandskyddslaget på uppdrag av Trafikverket. För planering av övningen har det funnits en arbetsgrupp som bestått av representanter från de olika aktörerna som i slutändan var med och deltog i övningen. Denna grupp träffades kontinuerligt under år 2022 för att planera och stämma av övningen.
Som del i förberedelsen inför fullskaleövningen har även en teoretisk ledningsövning genomförts där fokus har varit det skede där inblandade aktörer larmas ut till skadeplats, framkörning och initial ledningsuppbyggnad.

Så här gick fullskaleövningen till

Samling

Samling inför övning

Klockan var 22 när Norra länken stängdes för trafik. Vid samma tidpunkt samlades deltagarna, dvs. personal från Brandskyddslaget, vägassistans, Räddningstjänst, Polis, SOS Alarm och Trafik Stockholm. Övningsplatsen i tunneln förbereddes och deltagare gjorde sig redo för övningen.

Övningen startade med ett larm till Trafik Stockholm som blev informerade om en olycka mellan tre fordon i tunneln. På väg ut till olycksplatsen inkom ny information om att även en brand hade utvecklats. På grund av branden aktiverades sprinklers i tunneln för att påbörja bekämpning av branden. Även brandventilationen sattes på för att föra ut brandröken ur tunneln. Senare skedde ännu en kollision mellan två personbilar som försökt passera olycksplatsen ut ur tunneln.
Skademarkörer utgjordes av både fysiska personer, från frivilligorganisationer, samt dockor.

Lyckad och väl genomförd övning

Allt sammantaget så betraktas övningen som lyckad och väl genomförd. Övningsledningen kunde hantera de situationer som uppstod inför och under övningen. De deltagande organisationerna har i efterhand angett att de uppfyllt sina mål med övningen samtidigt som de identifierat områden där det finns utrymme för utveckling. Den enskilt största nyttan som uttryckts från deltagande organisationer är att få öva samverkan mellan olika organisationer i den komplexa miljön som tunnlarna medför, exempelvis långa insatsvägar, svårigheter med orientering under mark, med mera.

 

Behöver ditt företag hjälp med att utföra en övning? Mer information och kontaktuppgifter hittar du här brandskyddslaget.se/incidenthantering/ovningar

 

Kontakt

Björn Hedskog
08-588 188 00
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete