Trafikverket har genom Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar krav på sig att genomföra övningar i sina vägtunnlar. Genom stor erfarenhet och kunskap från komplicerade infrastrukturprojekt kunde Brandskyddslaget tillsammans med RiskTec natten mot den 25 maj hjälpa Trafikverket att leda och genomföra en fullskaleövning i Södra länken i Stockholm.

Södra länken är en cirka 5 km lång tunnel och utgör därmed Sveriges längsta vägtunnel. Tunneln har två separata tunnelrör med dubbla körfält där cirka 70 000 fordonstransporter sker varje dygn. Även om tunneln, med sina parallella tunnelrör och tvärtunnlar varje 100 meter, möjliggör en effektiv evakuering vid en olycka, kan tex ett utsläpp av farligt gods få stora konsekvenser. Det är då viktigt att rutiner, kommunikation och åtgärder fungerar mellan avhjälpande myndigheter.

Syftet med övningen var att verifiera Trafikverkets organisation och åtgärdsplaner vid olycka med farligt gods samt öva samverkan med räddningstjänsten, polisen, sjukvården, VägAssistans, entreprenörer, miljörestvärdeledare och slamsugningsföretag.

För övningen valdes ett scenario där en tankbil lastad med bensin har blivit påkörd bakifrån av en personbil. Ett läckage uppstår på tankbilen och 80 liter bensin läcker ut per minut.

Övningen genomfördes med mycket gott resultat och där vikten av kommunikation, information och agerande utifrån givna rutiner belystes.


Totalt medverkade 80 personer. Av dessa var 18 trafikanter från Brandskyddslaget och våra systerföretag. En av personerna satt i rullstol vilket gjorde övningen än mer verklighetstrogen.

Foton: ©Jens Lind

Kontakt

Björn Sundin
08-588 188 64
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete