Brandskyddslaget arbetar, på uppdrag av Stockholm Stad, med projektet Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget går ut på att göra gasklockan, som nu istället planeras att bli en kulturscen och mötesplats för många människor, till en säker plats för alla besökare.

Gasklocka 2 som blev klar 1899 ritades av arkitekten Ferdinand Boberg. Gasklockan har ett högt kulturhistoriskt värde i sitt område, Norra Djurgårdsstaden. Området, som är i en föränderlig tid, var ursprungligen ett industriområde men planeras nu att bli ett område där över 12 000 bostäder och 35 000 nya arbetsplatser har byggts och kommer att byggas. Stockholms stads projekt ”Norra Djurgårdsstaden” är idag ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.


En plats för kultur och nöjen

Som en del av Tengbom Arkitekters (Göteborg) projektorganisation, arbetar vi på Brandskyddslaget med att projektera ombyggnationen av den befintliga gasklockan som idag planeras att omvandlas till en stor kulturscen för exempelvis teater, konserter, TV-galor och dans. Vidare planeras det finnas en bankett som ska kunna inrymma stora sällskap.

Gasklocka_2

Bild: Tengbom Arkitekter

I ombyggnationen planeras hela fasaden/ klimatskalet och tegelstrukturerna att bevaras, och istället skall en fristående box inrymmande åtta våningar uppföras inom den befintliga byggnaden. Projektet kräver en balansgång mellan funktion och användarvänlighet mot bevarandevärden och antikvariska aspekter. Då byggnaden har det högsta skyddsvärdet, dvs. blåklassad klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Stadsmuseet i Stockholm, så finns det många detaljer att ta hänsyn till i planeringen av brandskyddet.

 

Vi ställer vår medarbetare och handläggare Alexander Elias några snabba frågor:

Vad är det för specifika utmaningar med detta projekt?

Det är ett speciellt projekt i och med byggnadens antikvariska värde som nu ska ställas mot möjliggörande av en helt ny funktion. Den gamla gasklockan uppfördes 1899 och var en industri och gasförvaring, vilket inte medförde några större personmängder eller komplexa rumsbildningar. I och med förändringarna behöver vi skapa en lösning som fungerar ur ett personsäkerhetsperspektiv samtidigt som vi bevarar känslan av den tidigare användningen.
Utöver detta är projektet i sig lite mer komplicerat i och med stora personantal och behov av tekniska lösningar samt analytisk dimensionering (byggnadsklassen blir Br0, vilket innebär att alla brandskyddslösningar ska verifieras analytiskt). Det blir med andra ord många beräkningsscenarion och specialare.

 

Vad har Brandskyddslaget gjort i projektet?
Rent praktiskt har vi såhär långt projekterat en programhandling (ca 2017-2019) och är nu halvvägs in i systemhandlingsskede. I detta skede har vi genomfört analyser och beräkningar avseende utrymning och brandgasfyllnad, projektering och kravställning av utrymningshiss, sprinklerinstallation, analytisk dimensionering av ventilationsbrandskyddet och framtagande av brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsskisser.

 

Hur stort är projektet?
Byggnaden har en invändig höjd om ca 47 meter och en diameter om ca 53 meter (drygt 2000 kvm i byggnadsavtryck). Inom denna byggnad planeras 8 plan om ca 1600 kvm styck att uppföras.

 

Har något från vår Forskning & Utveckling eller teknikgrupper använts i detta projekt?
Absolut! Inte minst vår kollega Axel Mossbergs gedigna kunskap om utrymningshissar som vi kommer att nyttja.

 

Varför är detta projekt intressant?
Lite annorlunda och komplext projekt där det nya och det gamla behöver vägas mot varandra för att bevara intrycket av byggnaden samtidigt som vi bidrar till att skapa en helt ny funktion som kommer fler människor till glädje.

Om ni har frågor om projektet kan ni kontakta oss. Ni kan även titta på Tengboms video där man får en inblick i hur Gasklockan ser ut och även får ta del av planeringen för Gasklockan i mer detalj. Se videon här. Ni kan även läsa mer om projektet på Stockholm Stads hemsida.

Bild: Tengbom Arkitekter.

 

Kontakt

Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post