Vi är stolta över att ha ännu en licentiat bland våra medarbetare och gratulerar Kristin Andrée som idag presenterade sin licentiatavhandling ”Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv” vid Lunds tekniska högskola.

I sin avhandling har Kristin studerat olika aspekter av utrymningsplatser och utrymningshissar utifrån de utrymmandes perspektiv. Forskningsstudierna är genomförda både med scenarioförsök och i virtuell verklighet.

Staffan Bengtson, en av Brandskyddslaget grundare, tycker att det är extra roligt, då avhandlingen handlar om en av hans hjärtefrågor frångänglighet. Ett område han för över femton år sedan började intressera sig för och arbeta med, långt innan det skrevs några lagkrav kring dessa frågor.

Kristins studier visar hur vi på Brandskyddslagets fortsätter att stärka vår forskningskompetens. Sedan tidigare är vi två tekniska doktorer, tre tekniska licentiater samt två aktiva doktorander.

Licentiatavhandlingen är uppbyggd kring tre vetenskapliga artiklar, en journalartikel och två konferensartiklar. Förutom de publicerade artiklarna består avhandlingen av en kappa, där de två forskningsområdena, utrymningshissar och utrymningsplatser, beskrivs och hela sammanhanget förklaras.

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

Kristin Andrée
08-588 188 66
Skicka e-post