Gröna tak och väggar

I linje med att kunskapen kring det hållbara byggandet ökar så ökar även utmaningen för dagens projektörer att uppfylla regelverk och riktlinjer som upprättats för konventionella byggnadsmaterial. Byggnadsmaterial i form av vegetation blir ett alltmer frekvent inslag i moderna projekt och en större fråga för brandskyddsprojektörer. Detta då det är en annan typ av problemställning kopplat till uppkomst av brand, brandspridning mellan byggnader, brandspridning mellan brandceller och brandspridning inom brandcellen. Detta avser såväl gröna väggar som gröna tak, vilka definieras som vegetation som inkorporeras som del av konstruktionen. Vi på Brandskyddslaget har erfarenhet och kunskap kring hur man kan bemöta dessa hinder för att utforma morgondagens byggnad med ett hållbart brandskydd.

Brandskyddslaget har bidragit till framtagandet av avsnittet om brandsäkerhet i Gröna tak-handboken. Den hittar du här.

Gröna tak

Kontaktpersoner


Daniel Håkansson
08-588 188 03
Skicka e-post

Jennie Wigren
Jennie Wigren
Föräldraledig
08-588 188 39
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This