Klimatdeklarationer

Vi hjälper gärna dig att hitta smarta sätt att utforma brandskyddet så att byggnadens totala klimatavtryck minimeras. Det kan vara viktigt att fundera kring både vid anbudslämnande, klimatkalkyl och/eller klimatdeklaration.

Det byggnadstekniska brandskyddet påverkar en byggnads klimatavtryck både direkt och indirekt. Direkt genom det klimatavtryck som ges av byggnadsdelar, installationer och komponenter som behövs för att uppfylla brandskyddskraven i Boverkets byggregler, EKS eller projektspecifika projekteringsanvisningar. Indirekt genom val som görs i samband med att brandskyddsstrategin tas fram som påverkar byggnadens utformning och mängden och typen av byggnadsmaterial. Detta slår direkt i klimatkalkylen genom att byggnadens mängdförteckning ändras.

Vi på BSL kan hjälpa till att bedöma och analysera hur förutsättningarna för er klimatkalkyl påverkas av byggnadens brandtekniska utformning, t ex genom att hjälpa till att undersöka hur val av stomme påverkar behovet av brandskydd eller hur installation av sprinkler kan medföra att kravet på passivt brandskydd såsom krav på brandcellsindelning. Vi kan även hjälpa till med bedömningen att återbruka brandtekniska komponenter och på så sätt påverka klimatkalkylen.

Laddstation

Kontaktpersoner


Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

Karl Harrysson
Karl Harrysson
08-588 188 63
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This