Solceller

Vid installation av solceller på en byggnads tak eller fasad ska brandrisker och gällande regelverk beaktas. Kravnivån utifrån dagens byggregler kan i vissa fall ses som något diffus och varierar även beroende på hur den planerade installationen utformas. Vid projektering och installation finns det därför ett flertal aspekter i en solcellsanläggning som bör beaktas och optimeras ur både effektivitets- och brandskyddshänseende.

På Brandskyddslaget har vi erfarenhet och kunskap kring utformning av solcellsanläggningar med fokus på brandsäkert utförande av såväl den tekniska utformningen och driftsäkerhet över tid som möjlighet att genomföra räddningsinsats.

Vi har tillsammans med Brandskyddsföreningen hjälpt MSB att ta fram rekommendationer och mallar för insatskort för energilager och solcellsanläggningar.

Mer sol åt folket!

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner


Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This