Träbyggande

Trä är ett klimatsmart alternativ som används mer och mer i våra byggnader. Ny teknik och utveckling inom området medför att trä och träbaserade produkter idag kan användas i alla typer av byggnader som antingen stommaterial, ytskikt, fasadmaterial, isolering och andra byggkomponenter. Brandskyddstekniskt medför det ökade användandet av trä att nya frågeställningar och utmaningar behöver hanteras för att säkerställa att de krav som anges i gällande byggregler uppfylls.

Vi på Brandskyddslaget har stor brandteknisk erfarenhet av att bygga och använda trä eller träbaserade produkter. Vi deltar även i olika trä relaterade forskningsprojekt för att hantera de brandtekniska utmaningar som finns och kontinuerligt öka vår kunskap inom området.

Ska ni bygga i trä kan vi hjälpa er att på bästa sätt hantera de brandtekniska utmaningar som finns.

 

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner


Lisa Broberg
08-588 188 40
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This