Träfasader

När man använder träfasader måste de ofta brandskyddas så att brand inte sprids i dessa. Det kan antingen ske genom impregnering eller målning på olika sätt så att krav enligt BBR uppfylls.

Fasader utsätts för regn och vind vilket gör att brandskyddsegenskaperna kan försämras eller helt försvinna. Det innebär att träfasader måste underhållas eller utföras med en bruks klass enligt CEN/TS1592 för att vara hållbar. Samtidigt måste också skydd mot röta finnas.

Kontaktpersoner


Staffan Bengtsson
08-588 188 53
Skicka e-post

Träfasader

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This