Vad har egentligen bränder för miljöpåverkan? Det, och mycket mer, kan du lära dig mer om i den nyligen publicerade handboken ”Handbook of Fire and the Environment: Impacts and Mitigation”.
Kapitlet ”Fires in enclosures” är skrivet av Robert Jansson McNamee vid RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med Markus Sandvik, brandingenjör på Brandskyddslaget.

Handboken kan du läsa mer om och beställa här: Handbook of Fire and the Environment – Impacts and Mitigation

 

Kontakt

Markus Sandvik
Brandingenjör
026-421 13 11
Skicka epost

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete