Efter en utmanande period under våren befinner sig många organisationer i en återhämtningsfas, med förberedelser inför en eventuell ”andra våg”. Det är nu det gäller att se över hanteringen av Covid-19, ta tillvara erfarenheter och utveckla förmågan att hantera kommande situationer.

Genom att utvärdera hanteringen med ett framåtsyftande perspektiv och med fokus på förbättringar kan krishanteringsförmågan stärkas utan att fastna i vem som gjorde vad och varför. Vi kan hjälpa er att få igång reflektion och dialog om framtida arbetssätt utifrån det ni har lärt er under hanteringen av pandemin.
Utvärderingen genomförs enligt en strukturerad dialogmodell som heter AAR (After Action Review). Det är en beprövad metod som rekommenderas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att dra lärdomar av olika händelser. Fokus ska vara på lärande och utveckling av organisationens förmågor utifrån era behov. Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder för att stärka den framtida krishanteringsförmågan.

Metoden fungerar på lika bra på offentliga verksamheter som tillverkningsindustri.

Upplägget är enkelt och kan skräddarsys efter organisationens behov:

• Inledande startmöte för att identifiera organisationens behov och fastställa process.
• Utvärdering enligt AAR-modellen i workshop-format (ca 2-3 h) med utvalda nyckelpersoner.
Mötet kan ske fysiskt på plats eller digitalt, alternativt en kombination av de båda.
• Sammanställning av slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete i PowerPoint-format.

Prisexempel för ovanstående upplägg: 29 000 kr exkl. moms.

Vi kan även bistå med mer omfattande utvärderingar samt utbildning och övning inom krisberedskap och kontinuitetshantering. Läs gärna mer om vad vi på Brandskyddslaget kan hjälpa er med på brandskyddslaget.se/incidenthantering/krisledning.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att utveckla er krishanteringsförmåga.

 

Kontakt

Maya Stål Söndergaard
040–655 48 82
Skicka e-post

Maya SöndergaardMaya arbetar som konsult och gruppchef på Brandskyddslaget och har sin bakgrund inom kommunal räddningstjänst. Hon har lång erfarenhet av krishantering och ingår även i MSB:s nationella förstärkningsresurs inom samverkan och ledning. Under våren var hon därför utsänd för att stödja en nationell myndighet i hanteringen av Covid-19 och bistå i samband med utvärdering av myndighetens krisförmåga.

 

Detta upplägg erbjuder vi i samarbete med Eva-Marie (Emma) Abrahamsson från AKRAB. 

Emma Abrahamsson

0709–60 87 08
Skicka e-post

Emma AbrahamssonEmma har över 20 års erfarenhet av krisberedskap och har själv hanterat kriser, både i rollen som krisledare och som räddningsledare. Hon ingår i flera akuta operativa team såväl regionalt, nationellt som internationellt inom områdena samverkan och ledning, stabsmetodik, krishantering och utvärdering för kommuner, länsstyrelser och privat sektor.

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete