I slutet av maj är det återigen dags för de populära heldagskurserna om brandskydd i BBR som vi arrangerar tillsammans med Bengt Dahlgren.

Liksom tidigare består utbildningsmaterialet av Brandskyddshandboken. En bok som uppdaterades i höstas och nu är utkommen i en 6:e utgåva. Boken finns både som tryckt bok och som e-bok i pdf för dator eller läsplatta.

Föreläsarna alternerar vid de olika tillfällena och det är Brandskyddslagets Henrik Alling och Lotta Kulling samt Nils Olsson, Erik Almgren och Malin Vester från Bengt Dahlgren som kommer att föreläsa.

Ytterligare information om tid och innehåll samt anmälan får du via länkarna för respektive tillfälle. Anmälningstiden har förlängts till den 8 maj.

Stockholm – inställt
Jönköping – onsdag den 23 maj

Malmö – onsdag den 30 maj
Göteborg – torsdag 31 maj

Kontakt

Henrik Alling
054-770 78 01
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete