Nu kan ambulanshelikoptrar landa i direkt anslutning till lasaretten i Falun och Mora. Tidigt i våras togs nämligen helikopterplattorna i drift på de båda lasaretten.

De upphöjda plattorna är uppbyggda med stålkonstruktioner på befintliga byggnader med nya förbindelsegångar och hissar, vilka ansluter mot akutens lokaler på respektive lasarett. Anläggningen har bland annat speciell flygplatsbelysning och markvärmeslingor i betongen så man kan hålla den snö- och isfri vintertid. Plattorna är försedda med en avancerad skumsprinkleranläggning som kan aktiveras av särskild personal som bemannar ett manöverrum vid start och landning. En helikopterplatta är som en flygplats i miniatyr.

Brandskyddslaget har arbetat med brandskyddsfrågorna för både Falun och Mora på uppdrag åt Landstingsfastigheter i Dalarna. Uppdragen har omfattat såväl brandskyddet för den slutgiltiga lösningen samt brandskydd under byggtid.

Helikopterplatta Mora

Bilden visar när bygget pågår på Mora lasarett medan bilden ovanför är från Falu lasarett i samband med invigningen.

Håkan Pettersson, uppdragsledare hos Brandskyddslaget är glad att ha fått vara med i det lite ovanliga uppdraget.

– Det har varit mycket intressanta uppdrag då upphöjda helikopterplattor i sjukhusmiljö inte hör till vanligheterna.

Kontakt

Håkan Pettersson
023-776 66 12
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete