Vi har skrivit fyra artiklar som kommer att publiceras i olika branschtidningar under hösten.

Inåtgående dörrar vid utrymning av antikvariskt värdefulla byggnader

Alexander Elias, Martin Forssberg, Johan Lundin på Brandskyddslaget och Håkan Frantzich (LTH) har skrivit en populärvetenskaplig artikel ”Inåtgående dörrar vid utrymning av antikvariskt värdefulla byggnader”, som publiceras i Husbyggarens Brandnummer v.43-44. I artikeln redovisar de bland annat resultatet från ett utrymningsförsök vi genomförde tidigare i år med närmare 100 deltagare.
Artikeln hittar du här:
Artikel Husbyggaren Kort Version
Artikel Husbyggaren Lång Version

Är en eldriven kollektivtrafik en brandrisk?

Emil Persson på Brandskyddslaget har skrivit artikeln ”Är en eldriven kollektivtrafik en brandrisk?”, som diskuterar potentiella risker med eldriven kollektivtrafik, som blir allt vanligare. Han går också igenom brandförlopp vid brand, hur räddningstjänstens arbete påverkas samt hur vi kan reducera riskerna för brand.

Riskvärdering och riskstyrning vid överdäckning av transportleder för farligt gods

Johan Lundin på Brandskyddslaget har skrivit en artikel med titeln ”Riskvärdering och riskstyrning vid överdäckning av transportleder för farligt gods”, som publiceras i Samhällsbyggaren 9/10. Artikeln handlar om att överdäckning av väg och järnväg har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Men vilka är riskerna för både människor och byggnader? Hur jobbar myndigheter och andra organisationer med frågan? Och hur ser forskning och lagstiftning på problemet? Det är några av de frågor som Johan Lundin och Henrik Tehler, professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds universitet, skärskådar i ett aktuellt projekt finansierat av Trafikverket.
Artikeln hittar du här:
Artikel Samhällbyggaren

Brandisolering av ventilationskanaler – på rätt, säkrare och anpassat till vald skyddsmetod

Tomas Fagergren på Brandskyddslaget har tillsammans med Lars Jensen (LTH) skrivit artikeln ”Brandisolering av ventilationskanaler – på rätt, säkrare och anpassat till vald skyddsmetod”, som publiceras i Bygg&Teknik v.41. Artikeln handlar om hur vi kan brandisolera ventilationskanaler på ett säkrare och mer anpassat sätt till vald skyddsmetod genom bland annat programmet FEDS.
Artikeln hittar du här:
Artikel Bygg & Teknik

Happy reading!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete