Brandskyddslagets efterfrågade frukostföreläsningar är tillbaka i digital form. Vi kommer under tre torsdagar att kickstarta dagen med högaktuella ämnen och spännande gäster. Detta vill ni inte missa – anmäl dig och dina kollegor idag!

 

18/11-2021
Brandlarm – något som bara finns där och alltid fungerar?

Ett brandlarm är något som man kan se ibland i olika byggnader. Men vad är syftet med det och när ska det finnas ett brandlarm egentligen? Lars Hellman från Brandskyddslaget tittar närmare på bakomliggande krav och vad man som ägare av ett brandlarm bör känna till.
Ett brandlarm kan också innebära en stor investering. Hur kan man se till att det färdiga brandlarmet verkligen blev som det var tänkt, och hur var det tänkt egentligen?

 

25/11-2021
Frångänglighetskrav i AFS 2020:1 – NY vägledning är utgiven

Vår kollega Kristin Andrée kommer prata om den nya vägledningen som BRA (Sveriges Brandkonsultförening) tagit fram för att förtydliga kravnivån rörande frångänglighet i AFS 2021. Brandskyddslaget genom Kristin Andrée och Johan Nilsen har deltagit arbetsgruppen som tagit fram BRA:s vägledningen. Kristin kommer även att ge en kort jämförelse av skillnaderna mellan frångänglighetskraven i AFS och BBR.

 

16/12-2021
Återbruk av brandskyddskomponenter – En möjlighet med utmaningar.

För många personer är det självklart att göra klimatsmarta val i vardagen för att minska klimatpåverkan. Vad som inte alltid är en lika stor självklarhet är det klimatsmarta valet att återanvända olika byggnadsdelar, därbland brandskyddskomponenter. För att börja någonstans tittar vi närmre på brandklassade dörrar. Går det att återbruka brandklassade dörrar i en ny byggnad? Hur kan vi verifiera att en äldre dörr är lika bra som en ny? Våra kollegor Felicia Klint och Björn Hedskog går in på några av regelverkens och standardernas utveckling och hur brandklassade dörrar påverkas över tid. Vi diskuterar vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med att återbruka brandskyddskomponenter.

 

Tider
Samtliga webinarier startar klockan 08.30 och slutar klockan 09:30.

Digitalt forum
Webinarierna kommer att hållas på Zoom.

Anmälan
Alla webinarier är kostnadsfria.

Anmäl dig här.

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete