Nu arrangerar vi återigen en serie frukostföreläsningar i Karlstad. Tre torsdagsmorgnar under oktober och november bjuder vi på frukost och vår kunskap.

Det första tillfället, den 11 oktober, handlar om förvaltningsskedet och systematiskt brandskyddsarbete, medan de följande två har rubrikerna Frångänglighet respektive Industririsker.

Inbjudan med mer information samt anmälningsformulär finns här.

Under hösten kommer vi även genomföra föreläsningar i Falun och Stockholm. Inbjudningar till dessa kommer inom kort att publiceras här på hemsidan.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete