I höst blir det återigen frukostföreläsningar i Stockholm. Två fredagsmorgnar i november välkomnar vi intresserade till våra kvarter i Hornstull.

På schemat för hösten står ämnena frångänglighet samt brandlarm och samordnad provning. Den sistnämnda föreläsning håller vi tillsammans med vårt systerföretag Brandtec.

Mer information samt anmälningsformulär finns här.

Det är inte bara i Stockholm vi bjuder på vår kunskap under hösten. Vi genomför även föreläsningar i Karlstad och Borlänge.

Välkomna att ta del av vår kunskap!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete