Vi är i Japan på IAFSS 2023 –
Den 23–27 oktober deltog Hans Nyman på Brandskyddslaget i The International Association for Fire Safety Science (IAFSS) som hölls i Tsukuba, Japan.
Hans Nyman presenterade resultaten, från ett fullskaleförsök med ”Lågt placerade don i rumsbränder”, tillsammans med Axel Mossberg från Bengt Dahlgren och Johan Rönnbäck från Briab.

Så spännande att vi fick den här möjligheten!

https://iafss2023.com/

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete