Byggtidsbrandskydd var ämnet på den avslutande föreläsningen i vårens serie frukostföreläsningar i Stockholm.

Torkel Dittmers och Hans Johanssons föreläsning handlade bland annat om vilka utmaningar som finns vid brandskydd under byggtiden. De pratade också vilka krav man bör ställa för att minska riskerna vid såväl nybyggnad som ombyggnader.

Vårens serie med frukostföreläsningar är nu slut och vi hoppas att vi ses igen i höst. Information om höstens serier, vilka planeras i Stockholm, Karlstad och Borlänge, publiceras här på hemsidan och LinkedIn.

Webbaserad utbildning
Vill du lära dig mer och testa dina kunskaper om brandskyddet på en byggarbetsplats finns en enkel och grundläggande utbildning på webben. Läs mer om utbildningen eller gå till den direkt.

Kontakt

Torkel Dittmer
08-588 188 76
Skicka e-post

Hans Johansson
070-822 86 82
Skicka e-post