Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en ideell organisation som har över 72 räddningsstationer där totalt 2200 frivilliga sjöräddare arbetar. I Fjällbacka har en gammal bod tidigare använts som lokal, men tack vare bidrag, gåvor och tjänster ifrån privatpersoner och företag, så byggs just nu ett nytt stationshus.

Fjällbacka stationshus

Broschyren som Birger fick på sjöräddningsbasaren.

En utav Brandskyddslagets medarbetare, Birger Engström, har varit sommarboende i Fjällbacka sedan 1960 då hans föräldrar köpte sommarställe där. Ett starkt minne Birger har från sin barndom, är när han om kvällarna låg i sängen och hörde när räktrålar kom eller gick ut ifrån fiskehamnen. 1969 stationerades första räddningskryssaren i fiskehamnen. Birgers granne Bengt, som hade en egen trålare, var den första stationsföreståndaren i Fjällbacka. Redan då fattade Birger ett stort intresse för Sjöräddningssällskapet som idag har lett till ett samarbete.

Då SSRS är en ideell organisation, så får de ej bistånd ifrån staten till att utveckla organisationen, utan den är helt driven av ideella insatser. SSRS Fjällbacka anordnar varje år en Sjöräddningsbasar på badholmen. Så var fallet även 2018, då en av medlemmarna visade planer på nytt stationshus. Stationshuset de hade tillgång till var en gammal och välanvänd sjöbod som inte fyllde sin funktion. På Sjöräddningsbasaren sökte de därför bidrag till att kunna bygga ett nytt stationshus. Boden, som förhoppningsvis skulle bli ett lite mer användbart stationshus, låg insprängt mellan vackra trähus. Med tanke på detta samt hur huset i övrigt var tänk, så insåg Birger snabbt att vi skulle kunna bidra med de obligatoriska kraven på Brandskyddsprojektering. Kustorter är en utmaning och behovet av brandskyddsprojektering var ett faktum. Birger kontaktade samordningen av projektet, Bosse Lundström, som direkt tackade ja till hjälp. Birger kopplade in övriga på Brandskyddslaget och fick självklart direkt ett ja från både Brandskyddslaget som arbetsgivare, men även ifrån en kollega som direkt var beredd på att ställa upp utan ersättning.

Bild lånad från sjoraddning.se/fjallbacka

Det tog lite tid att komma igång då det krävdes en del formell hantering för att följa kraven i detaljplan och få nöjda grannar. Men nu är Brandskyddslaget med i bygget och driver detta projekt som vilket annat uppdrag som helst. Vi har gjort bygghandling, vi skall vara med vid kontroller och se till att SSRS Fjällbacka få ett slutbevis så att de kan sätta byggnaden i bruk.

Om allt går enligt plan, så kommer alla frivilliga sjöräddare ha tillgång till lämpliga lokaler för material, omklädning och dusch, i mitten av sommaren. I lokalen kommer de kunna förvara material, byta om, duscha och samlas. Det är otroligt viktigt att kunna samlas i en lokal nära båten för att kunna prata om de insatser man varit ute på. En central lokal är även viktigt för att kunna locka nya frivilliga, det skall vara enkelt att kika förbi och snacka med de som jobbar för SSRS.

Det känns kul och bra att kunna stötta med det vi kan till en frivilligorganisation. Vi vill gärna passa på att be Er andra att tänka på SSRS behov av stöd när tillfälle ges. Uppgifter hur man gör hittar man enklast på deras hemsida sjoraddning.se. Vill ni följa bygget av det nya stationshuset, samt andra intressanta saker som händer inom SSRS Fjällbacka, eller kanske till och med bidra till det nya stationshuset, gå in på sjoraddning.se/fjallbacka.

Se även denna filmen för större förståelse för vad pengarna / tjänsterna går till här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete