Det var med glädje vi återigen kunde genomföra årets IGEday hos oss på Brandskyddslaget. IGEday är ett initiativ av stiftelsen Womenengineer där ingenjörsföretag och teknikorganisationer uppmanas att öppna sina dörrar för unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år.

I år fick deltagarna en presentation av brandingenjörsutbildningen och höra hur det är att arbeta som brandkonsult. De fick också lära sig hur man arbetar med sprinklerprojektering och hur Brandskyddslaget arbetar med forskning. De fick testa på att läsa utrymningsplaner och så fick de självklart testa på att släcka eld.

Utbildningarna till ingenjör är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Efter IGEday har man kunnat visa att:

  • Deltagarna på IGEday har fått en ökad förståelse om vad teknik är
  • Deltagarna har fått ökad självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen
  • Deltagarna har fått fler verkliga förebilder som har uppmuntrat dem till teknik
  • Deltagarnas förebilder har brutit deras uppfattning om stereotyper och normer inom teknikområdet

 

Vi ser fram emot att välkomna deltagare till IGEday igen nästa år!

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete