Brandorsaksutredning

Vad var det som hände – egentligen? En brand är ofta en omskakande och kaotisk händelse. Många gånger är den också svår att utvärdera i efterhand. Då är det bra med någon som hjälper dig att få en så klar bild som möjligt av branden och allt runtomkring. Det är där vi på Brandskyddslaget kommer in i bilden.

Genom vår samlade erfarenhet från både räddningstjänst, byggprojektering och forskning kan vi erbjuda heltäckande tjänster inom brandorsaksutredningar och rekonstruktion av händelseförlopp och brandförlopp. Vi kan även värdera hur brandskyddet fungerade – eller borde ha fungerat – vid en brand.

Att utreda olika aspekter efter att en brand inträffat är ett brett och mycket varierande område. Det kan omfatta allt från samverkan mellan mänskliga beteenden och teknik eller byggkonstruktioner till simuleringar och rekonstruktioner av händelseförlopp och bränder.

Våra kunder kommer från många olika verksamheter i samhället och varierar från försäkringsbolag, skaderegleringsföretag, företag inom elkraft-, energi- och tillverkningsindustri och landsting till juristfirmor och statliga myndigheter som exempelvis Statens haverikommission.

Några exempel på våra tjänster är inom brandutredning är:

  • Brandorsaksutredning – var började det brinna? vad var det som orsakade branden?
  • Utreda och beskriva bakomliggande orsaker till branden och händelseförloppet.
  • Undersökning och utvärdering av det byggnadstekniska brandskyddet – var det utformat enligt gällande regelverk? fungerade brandskyddssystem som det var tänkt?
  • Undersökning och beskrivning av det inträffade brandförloppet med förslag till alternativa eller tillkommande brandskyddslösningar t.ex. inför en återuppbyggnad.
  • Hur agerade personer vid händelsen och hur inverkade detta på det inträffade (intervjuer och rekonstruktioner).
  • Modellering och rekonstruktion av brandförloppet med hjälp av CFD-modeller.
  • Genom beräkningar och platsundersökningar bidra till en klarare bild av restkapacitet i bärande konstruktioner och bedöma möjligheten till återuppbyggnad med befintlig stomme.

Referensobjekt inom brandorsaksutredning

Brandorsaksutredning

Kontaktpersoner

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This