Incident- och olycksutredning

Att utreda avvikelser, tillbud och olyckor med avseende på hälsa, miljö och säkerhet är en viktig del i ett företags riskhantering och ett ofta ställt krav i svensk lagstiftning.

Syftet med en utredning är att skapa goda förutsättningar för att förhindra att motsvarande eller liknande händelser inträffar i framtiden. Detta görs genom att kartlägga händelseförloppet och analysera direkt utlösande och bakomliggande orsaker. Utredningen sammanfattas med förslag på konkreta åtgärder som förstärker hanteringen av verksamhetens risker. Utredningen belyser så väl tekniska som mänskliga och organisatoriska orsaker. 

Med utgångspunkt i en sammanställd tidslinje, där alla aktuella händelser placerats i tidsordning, analyseras samtliga händelser som kunnat påverka den aktuella avvikelsen.
Innehåll och slutsatser i utredningen är sådana som BSL bedömt skäliga och effektiva utifrån gällande lagstiftningar och BAT (Best Available Techniques).

BSL erbjuder oberoende tredjepartsutredningar så väl som stöd vid interna utredningar.

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

Maya Stål Söndergaard
Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This