Krisledning

Organisationens förmåga att hantera en krissituation kan vara avgörande för att bibehålla ett starkt varumärke och marknadsandelar under lång tid framöver. Med utgångspunkt i teoretiska modeller titta vi på respektive företags/organisations situation och praktiska förutsättningar att hantera en kris där vi stöttar dig som kund.

Vi har många medarbetare som arbetat länge inom området, alla med lite olika inriktningar:

• Räddningstjänstbakgrund

• Erfarenhet från MSB:s nationella beredskap för stöd i samband med olyckor och samhällskriser

• Arbete i och med stora företag både nationellt och internationellt

• Arbete med incident- och olycksutredningar m fl.

Vår erfarenhet är att det i samband med planering av något så abstrakt som en ej inträffad kris är det lätt att skapa dokument istället för att lita på gruppens inneboende kraft. Vårt upplägg är därmed ofta en flerstegsraket där vi börjar enkelt och sedan gradvis kan utveckla vårt stöd och övningarnas komplexitet. Målet är att organisationen lär sig efterhand och kan stärka förmågan successivt. Ni bestämmer själva efter varje delsteg hur och när ni vill gå vidare.

• Inledande genomgång utifrån kundens förutsättningar och tidigare framtaget underlag

• Utbildning (exempel på innehåll)
– Vad är en kris?
– Grundläggande om samhällets krishantering
– Relevant lagstiftning
– Hur skapas en god krishanteringsförmåga?
– Krisledning och krisorganisation (metodik och roller)
– Kriskommunikation och samverkan
– Avslut och återgång till normalläget

• Att vara förberedd: Stöd i utveckling av rutiner, instruktioner och checklistor

• Stöd i samband med kontinuitetsplanering avseende personal, varor och tjänster med syfte att minska sårbarheten och säkerställa att verksamheten kan fortgå även under en allvarlig störning.

• Utbildning av personal

• Krisledningsövning 1–3

• Årlig revision

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner


Maya Stål Söndergaard
040-655 48 82
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This