Släckvattenutredning

Ett idag ofta ställt krav i samband med ansökan om miljötillstånd är kravet på hantering av släckvatten, särskilt för kemikaliehanterande industri eller annan riskfylld verksamhet. Detta är ett krav som också stöds i annan lagstiftning som Lag om brandfarliga och explosiva varor och Lag om skydd mot olyckor.

En släckvattenutredning innebär en systematisk genomgång av en anläggning eller byggnad med utgångspunkt från:

· Möjliga brand- och/eller explosionsförlopp

· Räddningstjänstens och/eller den egna förmågan att påföra släck- och kylvatten

· Verksamhetens förmåga att naturligt eller med hjälp av åtgärder samla upp släckvatten

BSL kan hjälpa er att utreda, sammanställa underlag och stötta i kontakter med berörda myndigheter.

Brandskydd och utrymning

Kontaktpersoner

Markus Sandvik
Markus Sandvik
Industri
026-421 13 11
Skicka e-post

Lars Magnusson
Lars Magnusson
Industri
010-17 77 323
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This