Hur kan vi minska antalet tillbud inom industrisektorn?

Webbinarium 27 september 2022 kl. 09.00-12.00

Varje år inträffar ca. 8.000 bränder inom näringslivet i Sverige. Skadekostnaden för dessa bränder har sedan 2012 ökat med över 30 procent eller mer än 1 miljard kronor. Färsk statistik från försäkringsbranschen visar att den totala skadekostnaden uppgår till nästan 4 miljarder kronor. 1.300 av de inträffade händelserna blir så pass allvarliga att räddningstjänsten larmas och rycker ut till företagen.

Hur kan vi minska antalet bränder inom industrisektorn?

Brandskyddslaget och Informationsbolaget bjuder in till ett webbinarium den 27 september 2022 kl. 09.00-12.00 där vi diskuterar hur vi kan arbeta för att minska antalet bränder inom industrisektorn samt hur det förebyggande arbetet med att förbättra brandskyddet kan bedrivas inom industrin och näringslivet.

En så pass stor ökning av skadekostnaden de senaste åren är oroväckande enligt branschföreträdare. Industrisektorn måste ta frågan på allvar och börja se över hur man skall minska antalet inträffade tillbud och kostnaderna som följer i dess spår.

Program Industribrandskydd 2022:

  • Erfarenheter från industribränder
  • Varför bör man investera i ett bra brandskydd?
  • Hur kan ett företag förbättra brandskyddet?
  • Om olyckan är framme – hur säkrar vi verksamheten?
  • Räddningstjänstens förmåga

Ni hittar mer information här.
Boka kan ni göra här.