Industri­verksamheter

BSL Industri erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning och utbildning inom riskhantering och processäkerhet. Våra specialisttjänster för processäkerhet innehåller så väl övergripande säkerhet som expertkunskap.

Våra kunder är framförallt företag med stor riskexponering och omfattas ofta av flera olika speciallagstiftningar som t.ex. Seveso och farlig verksamhet enligt §2 kap 4 i Lag om Skydd mot Olyckor. De kan också vara tillståndspliktiga enligt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, tillståndspliktiga enligt Miljöbalken samt innefattas av ATEX användardirektiv.

Industriverksamheter

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss.


Pierre Wahlqvist
08-588 188 37
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete

Missa inte nästa nummer!

Missa inte nästa nummer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få full koll på vad som händer hos oss och inom brandskyddsområdet. Det kommer ut fyra gånger per år.

Tack för din anmälan. Nu behöver du bara gå till din inkorg för att bekräfta prenumerationen.

Share This