Stockholm Exergi har sedan 2019 bedrivit en forskningsanläggning för infångning av koldioxid. Anläggningen medför att koldioxid från förbränning av restprodukter från skogen sugs in från rökgaser för att sedan förvaras permanent.

Stockholm Exergi har lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att få tillstånd för att bygga en fullskalig anläggning vid Värtaverket i Hjorthagen. Anläggningen ska kunna fånga in 800 000 ton biogen koldioxid.

Brandskyddslaget medverkar i projektet sedan 2021. I projektet genomför vi brandriskanalyser för att identifiera brandrisker och fastställa det aktuella skyddsbehovet i anläggningen. Skyddsbehovet redovisar vi i en brandskyddsstrategi som gäller inom projektet vilken vi sedan presenterar i en brandskyddsbeskrivning.
I Värtahamnen sker omlokalisering av verksamheter för att få plats med en Bio-CCS anläggning. I detta arbete genomför Brandskyddslaget riskutredningar för brandfarlig vara samt fastställande av skyddsbehov och installerat fast släcksystem.

För mer information om projektet: https://www.stockholmexergi.se/stockholmsuger/

 

Kontakt

Thomas de Korostenski
08-588 188 65
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete