Onsdagen den 16 oktober har vi samlat representanter från branschen till en informationsdag för att berätta hur vi bäst kan skydda landets kulturarv mot händelser liknande branden i Notre Dame.

Under dagen får vi bland annat ta del av en del tidigare erfarenheter och hur man lyckats rädda både byggnader och kulturföremål. Förutom föreläsare från Brandtec och Brandskyddslaget kommer Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet och konstkonservatorn Anna Bronzoni Catellani att medverka.

Program, mer fakta om dagen samt anmälningsformulär hittar du på brandskyddkultur.se

Kontakt

Staffan Bengtson
08-588 188 53
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete