I slutet av april gick SFPE:s (Society of Fire Protection Engineering) årliga konferens av stapeln i Honolulu, Hawaii.

Årets var tema funktionsbaserade regler och analytisk dimensionering. Brandskyddslaget var på plats med fem deltagare varav Jennie Lövgren Forslund och Daniel Håkansson höll ett föredrag om vårt forskningsprojekt kring gröna tak (rapport finns att ladda ned här).

Konferensen, med deltagare från hela världen, bjöd på tre dagar av spännande föredrag och redovisning av olika case-studies. Ett intressant och mycket aktuellt ämne var träbyggnad. Träbyggnadsdelen av konferensen innehöll bland annat presentationer om funktionsbaserade angreppssätt för dimensionering av träkonstruktioner i höga hus, men även redovisning av genomförda provningar med korslimmat trä (CLT) i syfte att studera förkolningshastighet.

Det internationella perspektivet och bredden av intressanta föreläsningar gav oss även möjligheten att lära oss mer om provningsmetoder av fasader och fasadsystem från flera andra länder. Konferensen innehöll även presentationer med erfarenheter från verkliga bränder som var både spännande och lärorika. Presentationen kring vad som hittills framkommit i utredningen av den medialt väldigt uppmärksammande Grenfell-branden var givetvis något som alla ville lyssna till, likväl som den lokala räddningstjänsten i Honolulus erfarenheter från en insats vid brand i ett högt hotell.

Med hem från konferensen tar vi som företag med oss ny kunskap och många nya perspektiv. Den största behållningen var ändå erfarenhetsutbytet mellan kollegor i branschen, både i Sverige och internationellt.

Kontakt

Alexander Elias
08-588 188 04
Skicka e-post

Daniel Håkansson
08-588 188 03
Skicka e-post

Jennie Lövgren Forslund
08-588 188 39
Skicka e-post

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete