Vår kollega Tomas Fagergren har sedan 1990 varit med i föreningen Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF). Nu har han blivit invald till föreningens styrelse.

Föreningen grundades 1909 och har över 7000 medlemmar med ingenjörer, tekniker, studenter, forskare, säljare och andra personer som arbetar med energi- och miljöfrågor.
Föreningen utgör ett nätverk där otroligt mycket kunskap och forskning samlas och delas med varandra.

Att Tomas Fagergren är en del av nätverket och nu dessutom blivit invald till styrelsen är en stor fördel för oss på Brandskyddslaget då vi får ta del viktig forskning och utveckling som kommer att bidra till fortsatt utveckling inom brandskyddsområdet för oss på Brandskyddslaget.

Den 5:e november kommer föreningens brandgrupp hålla en ”Installationsbrandskyddsdag” med seminarium tillsammans med olika gästföreläsare.

Ni hittar anmälan och mer information här.

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete