ISTSS – En av de främsta konferenserna i världen för säkerhet i tunnlar och andra undermarksanläggningar.
Brandskyddslaget hade flera medarbetare på plats och levererade fyra presentationer i ämnet.

Tunnlar, garage, tunnelbanor och gruvor är allt viktigare delar av samhällsinfrastrukturen världen över. Dessa utmanas i situationer där det krävs akut hantering från olika samhällsinstanser vid bl.a olyckor.
I Stavanger 26-28 april hölls ISTSS – en av de främsta konferenserna i världen inom säkerhet i undermarksanläggningar.
Redan under förra hösten valde vi på Brandskyddslaget att satsa på denna konferens och med vår kompetens, uppdragserfarenhet och forskning inom området skickade vi in hela fyra abstract till konferensen. Samtliga abstracts blev utvalda till att utvecklas till artiklar som skulle få möjlighet att presenteras i Stavanger där världens främsta experter och bolag inom området representeras.

Tunnelsäkerhet

Ett gediget förarbete med abstract, artikelskrivande samt presentationsförberedelser under våren är nu avklarade och under konferensen genomförde Rosie Kvål, Erik Hall Midholm, Björn Hedskog och Emil Persson sina framföranden på ett föredömligt sätt. Utöver ovan nämnda har även vår Forsknings- och Utvecklingchef Johan Lundin varit medförfattare till flera studier som presenteras. Även Bo Wahlström och Oskar Jansson är medförfattare men kunde tyvärr inte vara  på plats.

 

Detta är ett exempel på hur Brandskyddslaget satsar på Forskning och Utveckling och aktivt arbetar med att utveckla våra kompetenser för att möta morgondagens utmaningar. Vi gillar innovation och är väldigt stolta över det engagemang och arbete alla medarbetare gör inom detta område till vardags och inför konferenser likt denna.

 

 

 

BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD

Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd av bärande konstruktioner

Utrymning av personer med funktionsnedsättning, kraven enligt AFS och/eller BBR

Ventilationsbrandskydd

Brandskydd i Kulturbyggnader

Brandskydd under Byggtiden

FÖRVALTNINGSBRANDSKYDD

Anläggningsskötare, brandlarm och sprinkler

Brandskydds­kontrollant – Industri

Utrymningsövning

Utrymningsledare

Systematiskt Brandskyddsarbete